Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Teren Nadleśnictwa Miechów podzielony został na 34 obwody łowieckie, które są obwodami polnymi. Dwa z nich, o łącznej powierzchni 9 376 ha, w tym powierzchnia leśna 2 464ha, wyłączono z wydzierżawienia, z przeznaczeniem na Ośrodek Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych.

Nadleśnictwo w całości należy do Rejonu Hodowlanego I, powołanego głównie w celu hodowli zwierzyny drobnej. Współpracujemy z 28 kołami łowieckimi, 3 Okręgowymi Zarządami PZŁ (Kraków, Kielce, Katowice), 5 Starostwami Powiatowymi (Miechów, Proszowice, Kraków, Olkusz, Zawiercie).

Stan zwierzyny wg inwentaryzacji na dzień 10 marca 2013 rok przedstawia się następująco (w szt.):
Sarna - 3263, Jeleń - 21, Daniel - 10, Dzik  - 347, Zając - 12190, Jenot - 130, Bażant - 15675,   Kuropatwa - 4137, Lis - 1185, Borsuk - 271, Kuna - 622, Piżmak - 563.

W ostatnich sezonach na ternach obwodów dzierżawionych pojawiły się gatunki obce tj. szop pracz i norka amerykańska.

W OHZ prowadzona jest wzorcowa gospodarka łowiecka. Zwierzyna ma "do dyspozycji" 4,5 ha poletek żerowych, na których uprawia się  mieszanki zbóż, kukurydzę i topinambur. Prawie każdego roku organizujemy polowania na kozły i dziki dla myśliwych zagranicznych. Kilka trofeów z naszego OHZ-tu otrzymało medale na wycenach poroży w kraju i za granicą.
W Ośrodku kultywowane są: gwara, obyczaje i tradycje łowieckie