Komunikat dla osób zainteresowanych złożeniem aplikacji do Nadleśnictwa Miechów.

Osoby poszukujące zatrudnienia, zainteresowane złożeniem dokumentów aplikacyjnych
do Nadleśnictwa Miechów proszone są o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych oświadczenia
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych znajdujących się w niniejszej aplikacji przez Nadleśnictwo Miechów do celów związanych z przyszłymi postępowaniami rekrutacyjnymi na wolne stanowiska pracy.

 

Administratorem danych osób składających dokumenty aplikacyjne jest Nadleśnictwo Michów
z siedzibą os. Kolejowe 54A, 32-200 Miechów. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Państwa dokumenty aplikacyjne będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż dwa lata od dnia złożenia aplikacji. Po okresie dwuletnim dokumenty zostaną usunięte poprzez zniszczenie wersji papierowej oraz skasowanie wersji elektronicznej. Udzielona zgoda może zostać przez Państwa cofnięta w każdym momencie, co nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano do czasu jej cofnięcia. Pozostałe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym opis przysługujących Państwu praw znajduje się w zakładce KONTAKT/OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH oraz są dostępne w siedzibie Nadleśnictwa.