Lasy nadleśnictwa

Większość terenu Nadleśnictwa (76%) zajmują gleby brunatne i płowe. Rędziny występują na 16% administrowanego terenu, a pozostałe podtypy tj. gleby bielicowa, deluwialne, rdzawe i murszowe na powierzchni około 790ha (8%). Są to gleby bardzo żyzne i biologicznie czynne. Charakteryzujące się także dobrymi właściwościami fizyczno-chemicznymi.

Lasy regionu

W zasięgu działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie jest ponad 170 tys. ha lasów Skarbu Państwa. Położone są w 3 województwach, 26 powiatach i 176 gminach.

Polskie lasy

Poland is in the European lead, while concerning the area of all forests. They cover about 29,2 % of the country territory, and grow within the area of 9,1 million hectares. The overwhelming majority of the forests is state owned, of which almost 7,6 million hectares are managed by the State Forests National Forest Holding..

PGL Lasy Państwowe

The State Forests National Forest Holding is the largest organisation in the European Union managing forests, which belong to the State Treasury and celebrating its 90 anniversary this year.