Asset Publisher Asset Publisher

VI Miechowski Bieg Niepodległości

W imieniu Nadleśnictwa Miechów i organizatorów zapraszamy do wzięcia udziału w „VI MIECHOWSKIM BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI”. Start: 4 listopada 2018 roku o godzinie 10:00 w Lesie Strzyganiec (Leśnictwo Trąby) znajdującym się w miejscowości Cisie niedaleko Miechowa. Więcej informacji na stronie: http://miechowskibiegniepodleglosci.pl/.

ORGANIZATOR

Bieg organizowany jest przez Nadleśnictwo Miechów, Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „EVEREST” oraz grupę biegaczy długodystansowych z Miechowa.

CEL IMPREZY

1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja biegania wśród mieszkańców Miechowa i okolic.

3. Integracja środowiska biegowego.

4. Promocja pięknych leśnych okolic Miechowa.

5. Uczczenie Święta Niepodległości naszej Ojczyzny.

TERMIN I MIEJSCE

1. Start biegu odbędzie się w niedzielę 4 listopada (niedziela) o godzinie 10:00.

Start i meta znajdować się będzie w lesie na placu składowym przy drodze leśnej zgodnie z oznaczeniem na mapie. Dla chętnych dojazd na start autokarem z parkingu obok Krytej Pływalni w Miechowie przy ul. M. Konopnickiej. Odjazd autokaru o godzinie 9:15

2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

3. Dystans biegu to ok. 11 km – trasa podstawowa i 21km – półmaraton.

Limity czasu :

  • dla trasy podstawowej : 2 godziny
  • dla półmaratonu : 3 godziny

Dla półmaratonu limit czasu na punkcie kontrolnym po 10 km 1 godz. 20 min

Nie ma możliwości zmiany dystansu w czasie biegu.  

4.  TRASA BIEGU

Trasa prowadzi leśnymi drogami i ścieżkami , w tym część drogami utwardzonymi. Trasa ma cechy biegu górskiego. Przebieg trasy będzie oznakowany przez Organizatora biało czerwoną taśmą. Na trasie oznaczony będzie kilometraż.

 

REGULAMIN

1.W biegu prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat i nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowych sportów biegowych. Zawodnik powinien zapoznać się z warunkami panującymi na trasie i odpowiednio przygotować się do ich pokonania. Warunkowo w biegu mogą wystartować niepełnoletni po uzyskaniu zgody organizatorów.

2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

3. Bieg odbywa się na terenie pięknych lasów, wybraliśmy trasę tak by zobaczyć najpiękniejsze jego zakątki. Kategorycznie zabraniamy śmiecenia, pozostawiania opakowań butelek itp. Na starcie/mecie będą pojemniki na odpady.

4. W dniu rozgrywania zawodów Biuro Zawodów będzie otwarte na parkingu przy budynku Krytej Pływalni od godziny 8:00 do 9:00, oraz tuz przed biegiem od 9.30 do 9: 45 na starcie. Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie okazanie dokumentu tożsamości, własnoręczne podpisanie Oświadczenia zawierającego akceptację warunków regulaminów, deklarację dobrowolnego uczestnictwa w biegu i braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.

5. Bieg jest imprezą towarzyską, zwycięzcą jest więc każdy kto pokona dystans. Będzie jednak oczywiście element sportowej rywalizacji, prowadzony będzie pomiar czasu a po biegu ogłoszone wyniki, także, na dystansie podstawowym 11 km, z podziałem na kategorie.

6. Zgłoszenia przyjmowane będą mailowo na adres biegniepodległosci@wp.pl ,osobiście u p. Andrzeja Śliwińskiego tel. 605 038 336 lub u p. Eugeniusza Poręby tel. 604 27 03 17 oraz poprzez stronę internetową http://miechowskibiegniepodleglosci.pl/.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dn. 28.10.2018r.

 Przy zgłoszeniu należy poinformować o chęci skorzystania z dowozu, podać rozmiar koszulki oraz datę urodzenia i miejscowość zamieszkania. Mile widziane informacje o doświadczeniach biegowych – udział w zawodach, dystanse itp.

Uiszczenie wpłaty jest warunkiem udziału w biegu. Wpłata ma formę darowizny celowej na organizację biegu na konto jednego z organizatorów: Stowarzyszenia Everest.

 

Wszyscy uczestnicy biegu wpłacają kwotę 40 zł na pokrycie części kosztów organizacji. Pozostałe koszty ponoszą organizatorzy.

Wpłaty na:

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Everest

ul. Jagiellońska 20a/6, 32-200 Miechów Konto bankowe Pekao SA
numer konta: 75 1240 4940 1111 0010 4424 1222

z dopiskiem: Miechowski Bieg Niepodległości - darowizna

Wpłacona kwota darowizny nie podlega zwrotowi

Ze względu na ograniczenia techniczne i organizacyjne ustala się limit uczestników na 150 osób. Decyduje data dokonania wpłaty.

7. Uczestnicy biegu otrzymają pakiety startowe z upominkiem, oraz koszulkę biegu. Rozmiar koszulki podany w zgłoszeniu gwarantowany wg kolejności dokonania wpłaty darowizny. (Koszulki drukowane z wyprzedzeniem)

Ostateczna interpretacja REGULAMINU i rozstrzyganie kwestii nim nie objętych a dotyczących biegu należy kierować do Dyrektora Biegu.