Asset Publisher Asset Publisher

III Święto Storczyka na Wyżynie Miechowskiej

19 maja 2019 r. po raz trzeci odbyło się Święto Storczyka w Kalinie Małej, zapraszamy serdecznie do obejrzenia relacji fotograficznej.

Celem wydarzenia było pokazanie ludziom piękna lokalnej przyrody oraz zaprezentowanie sposobów jej racjonalnego wykorzystania oraz integracja wszystkich podmiotów zajmujących się ochrona przyrody. Święto rozpoczęło się o godzinie 12 przy granicach obszaru Natura 2000 „Kalina Mała". Plan dnia był bardzo napięty, w pierwszej kolejności przybyłe osoby mogły  między innymi odwiedzić las grądowy z przewodnikiem z Nadleśnictwa w Miechowie oraz murawy kserotermiczne z przewodnikiem z RDOŚ w Krakowie. Wycieczki terenowe cieszyły się szczególną popularnością, a po ich zakończeniu uczestnicy pikniku mogli poszerzyć swoją wiedzę poprzez obejrzenie projekcji filmów o obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej,  wysłuchanie wykładów Motylarni -  Firmy Edukacyjnej „Cetonia” i  Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego -  „ Miechowszczyzna ostoją chronionego gatunku chomika europejskiego”. Po dniu pełnym wrażeń i emocji wszyscy rozeszli się do domów.