Asset Publisher Asset Publisher

LAS ERASMUSA JUŻ ROŚNIE!

Zagraniczni studenci z krakowskich uczelni wyższych wzięli udział w akcji „Las Erasmusa" zorganizowanej 19 kwietnia na terenie Nadleśnictwa Miechów.

Po raz pierwszy projekt został zrealizowany w Polsce 2008 roku a w Nadleśnictwie Miechów w 2014 roku. Las Erasmus to wspólne sadzenie drzew i przyczynianie się poprzez to do zwiększania powierzchni odnowień i zalesień w Polsce.

W czwartek 19 kwietnia studenci z Hiszpanii, Meksyku, Mołdawii, Francji, Włoch, Chin, Polski ze Stowarzyszenia Wspierania Międzynarodowych Wymian Studenckich Erasmus Student Network (ESN) pod opieką pracowników Nadleśnictwa Miechów posadzili ponad 400 sadzonek.

Sadzenie odbyło się w leśnictwie Opacz. Studenci przed przystąpieniem do prac odnowieniowych wysłuchali instruktażu „Jak prawidłowo sadzić drzewa”, po którym z dużym zapałem przystąpili do sadzenia. Podczas sadzenia, pracownicy opowiadali o prowadzonej gospodarce i specyfice lasów Nadleśnictwa Miechów. Uczestników interesowała tutejsza przyroda i zadawali wiele pytań m.in.: „Jak szybko rosną drzewa które sadzimy?”, „Jak posadzone drzewa będą wyglądały w przyszłości”, „Dlaczego gleba ma tak specyficzny zapach?”, „Jaka zwierzyna bytuje w tutejszych lasach?”, „Co jest produkowane ze ściętych drzew?”, „W jakim okresie wycinamy drzewa?” oraz wiele innych. Dzięki słonecznej pogodzie i zainteresowaniu naszych gości udało się zrealizować zadanie w pełni, a po ciężkiej pracy odbyło się ognisko z posiłkiem, przy którym tematów do rozmów nie było końca. Młodzi ludzie ze świadomością, że pozostawili po sobie trwałą pamiątkę dla przyszłych pokoleń zakończyli dzień w lesie.