Asset Publisher Asset Publisher

II sesja projektu „ZROZUMIEĆ LAS – CZYM ZAJMUJE SIĘ LEŚNIK”

W dniu 22 listopada 2017 w Nadleśnictwie Miechów odbyła się II sesja projektu „ZROZUMIEĆ LAS – CZYM ZAJMUJE SIĘ LEŚNIK” na temat: „Czy każde drzewko w lesie może zostać starym drzewem?”

Miejscem warsztatów była  siedziba Nadleśnictwa Miechów, Szkółka Leśna Chodówki, Leśnictwo Sosnówka - Kompleks Leśny Czaple.

 

W warsztatach uczestniczyły 23 osoby ( nauczyciele, pracownicy samorządów, dziennikarze) oraz  Leśnicy przewodnicy - 11 osób (6 leśników z N. Krzeszowice i 5 z N. Miechów) oraz pomoc techniczna w osobach reprezentujących  ZUL P. Rosy , ZUL S. Dąbka.

 

Sesja odbywała się zgodnie z następującym planem:

Pan Nadleśniczy Jan Karczmarski jako gospodarz przywitał Gości. Krótko przedstawił położenie Nadleśnictwa jego charakterystykę, organizację i zespół pracowników.

 

Pan  Mateusz Albrycht zaprezentował  System SILP jako źródło informacji o lesie. Krótko przedstawił raporty możliwe do wygenerowania (raporty dotyczące szkółki i hodowli lasu) oraz możliwość gromadzenia  danych.

Pan Andrzej Brak pokazał wykorzystanie w praktyce Leśnej Mapy Numerycznej, zawarte w niej dane oraz omówił działanie systemu GIS na poziomie Nadleśnictwa.

 

Około godziny 9.00 nastąpił przejazd na powierzchnię Szkółki Leśnej „Chodówki” w Podleśnej Woli.

Leśniczy szkółkarz Leszek Basa, oprowadził uczestników spotkania po szkółce omawiając ilość i gatunki produkowanych sadzonek, roczny cykl produkcyjny, oznaczenia kwater  oraz zasady regionalizacji i selekcji nasiennej . Zaprezentował  maszyny używane do produkcji szkółkarskiej.

Uczestnicy warsztatów osobiście wyjmowali i sortowali sadzonki, żelowali systemy korzeniowe oraz dołowali sadzonki. Działania wykonywali w grupach pod przewodnictwem opiekunów.

 

Od godziny 11.00 odbywały się zajęcia praktyczne z zakresu zagospodarowania
 i ochrony lasu

Na uprawie leśnej w Leśnictwie Sosnówka Goście uczestniczyli w sadzeniu
i pielęgnacji uprawy – zaprezentowano narzędzia służące do sadzenia, omówiono zasady prawidłowego umieszczenia sadzonki w jamce i jej umiejscowienia w podłożu, pielęgnację upraw, koszenie kosami ręcznymi i spalinowymi, cele prowadzenia pielęgnacji, fazy rozwojowe. Czynny udział uczestników polegał na posadzeniu ok  50 sadzonek dębu oraz pokazie i samodzielnych próbach wykaszania uprawy kosą ręczną i mechaniczną. Omawiającymi zagadnienie byli Pan Nadleśniczy Jan Karczmarski i Pani  Tamara Świerk  - Inżynier Nadzoru z Nadleśnictwa Miechów.

Czyszczenia wczesne i późne, omówienie faz rozwoju drzewostanu w którym wykonujemy zabiegi, cel ich stosowania oraz kierunku cięć jaki przyjmujemy przedstawił Zastępca Nadleśniczego Stanisław Stec. Działania praktyczne – wyznaczanie zabiegów wykonane zostały w małych grupach pod kontrolą leśników, przewodników grup.

 

Podobny schemat działania zastosowano przy trzebieżach wczesnych - Leśniczy Janusz Hajduła omówił fazy rozwoju drzewostanu w których wykonujemy zabiegi, cel ich stosowania oraz kierunku cięć jaki przyjmujemy. W małych grupach ( 2-3 osobowych) wyznaczane były przez uczestników drzewa do wycinki z omówieniem powodu, z pomiarem i naniesieniem w raptularzu.

 

Z zakresu ochrony lasu,  na przykładzie dwóch gniazd dębowych (ogrodzonego i nie ogrodzonego) omówiono konieczność stosowania grodzeń. Zaprezentowane zostały inne metody zabezpieczania sadzonek pakułami, cervacolem i osłonkami plastikowymi. Omawiającym zagadnienie był specjalista Mateusz Albrycht.

 

Na zakończenie w domku myśliwskim Koła Łowieckiego Kszyk odbyło się podsumowanie warsztatów, wypełnianie ankiet ewaluacyjnych, wręczenie certyfikatów i pakietów szkoleniowych.

W  swoim wystąpieniu Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ds. Ekonomicznych Zbigniew Gurgul podziękował Gościom  za aktywny  udział w warsztatach i za bardzo dobra organizację spotkania przez Gospodarzy.

Dyskusje trwały przy obiedzie i pożegnalnej  kawie.

O godz. 15.30  nastąpił odjazd w drogę powrotną (Kraków, Zabierzów, Miechów).

 

 

Warsztaty przyczyniły się do zrozumienia zasad hodowli lasu w aspekcie praktycznym
i uzmysłowiły uczestnikom warsztatów fakt, że na każdym etapie praca leśnika to podejmowanie decyzji w stosunku do pojedynczego drzewa. Efektem tych decyzji jest realizacja zadań przypisanych do danej wielohektarowej powierzchni, opisanych w Planie Urządzania Lasu.