Asset Publisher Asset Publisher

Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie na terenie województwa małopolskiego w dniach od 28 września do 5 października 2019 roku.

Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie na terenie województwa małopolskiego w dniach od 28 września do 5 października 2019 roku.

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, ze zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1737) w dniach:

od 28 września do 5 października 2019 r.

na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja ta będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotu oraz jej ręczne wyłożenie.

          Mieszkańcy województwa zostaną powiadomieni o terminie zrzutu szczepionki i o obowiązujących w tym czasie zaleceniach poprzez ogłoszenie komunikatu w mediach oraz przez administrację rządową i samorządową w sposób zwyczajowo przyjęty.

Jednocześnie zawiadamia się, że Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie posiada materiały informacyjne, które przekaże zainteresowanym w dowolnej ilości. Zamówienia można składać telefonicznie pod numerem telefonu (12) 293 10 00.