Asset Publisher Asset Publisher

Relacja ze Święta Storczyka

21 maja 2017 r. po raz pierwszy odbyło się Święto Storczyka w Kalinie Małej.

Impreza miała na celu pokazanie piękna otaczającej przyrody, integrację oraz promocję walorów przyrodniczych i turystycznych Wyżyny Miechowskiej.

Nadleśnictwo Miechów było jednym z wielu współorganizatorów Święta Storczyka pozostałymi współorganizatorami byli: Gmina i Miasto Miechów z Radami Sołeckimi Kalina Mała i Kalina Rędziny, Centrum Kultury i Sportu w Miechowie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Straż Ochrony Przyrody w Polsce Grupa Terenowa Powiatu Miechowskiego, PZŁ Koło Łowieckie „Mirów" w Miechowie, Powiatowe Koło Pszczelarzy w Miechowie.

Celem wydarzenia było pokazanie ludziom piękna lokalnej przyrody oraz zaprezentowanie sposobów jej racjonalnego wykorzystania oraz integracja wszystkich podmiotów zajmujących się ochrona przyrody. Święto rozpoczęło się o godzinie 11przy granicach obszaru natura 2000 „Kalinie Mała". Plan dnia był bardzo napięty, w pierwszej kolejności przybyłe osoby mogły odwiedzić las grądowy z przewodnikiem z Nadleśnictwa w Miechowie, murawy kserotermiczne z przewodnikiem z RDOSiu w Krakowie, odbyć wycieczkę ornitologiczną do lasu z ornitologiem z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego lub wybrać obserwacje zwierząt z myśliwymi z Koła Łowieckiego Mirów. Około godziny 13 odbyło się biwakowanie połączone z zapoznawaniem się oraz aktywnym udziałem w pracy wystawionych stoisk, słuchanie odgłosów przyrody, filmów o projektach Natura 2000, prelekcje oraz degustacja lokalnych potraw i kupowanie pamiątek zrobionych przez lokalnych producentów. O 14 drugi po raz kolejny odbyły się wycieczki, które cieszyły się ogromna popularnością.

O 18 impreza pierwsza edycja Święta Storczyka dobiegła końca.

Dziękujemy wszystkim bardzo licznie przybyłym gościom za udział w wydarzeniu.