Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie posiada 2 najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

Certyfikat FSC

W dniu 2 grudnia 2013 r już po raz czwarty Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie uzyskała Certyfikat  Gospodarki Leśnej – FSC nr SGS-FM/COC-010065. Certyfikat ważny jest  do 1 grudnia 2018 roku i potwierdza, że gospodarka leśna jest prowadzona w sposób odpowiedzialny oraz zgodnie z zasadami Rady Dobrej Gospodarki Leśnej (ang. Forest Stewardship Council). Obejmuje wszystkie nadleśnictwa działające na obszarze  RDLP w Krakowie.

Certyfikat PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie otrzymała w dniu 12.11.2014 r. Certyfikat Gospodarki Leśnej  PEFC Nr CSL/723/2014.

 Certyfikat został przyznany przez Urząd Dozoru Technicznego Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania UDT-CERT. Jednostka ta poświadcza, że RDLP w Krakowie wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dok. nr 4 Rady PEFC Polska „  Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów ". Certyfikat ten ważny jest do dnia 11.11.2017 r.

Materiały do pobrania